PROIECT

Titlul proiectului: „Diversificarea activității SC COUNTRY WILD SRL prin prestări servicii de agrement”

Codul MySMIS: 113473

Numele beneficiarului: COUNTRY WILD SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management:  “Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației”

Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru”

Valoarea totală a proiectului: 573.985,73 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 427.417,28 lei (363.304,69 lei finanțare nerambursabilă din FEDR și  64.112,59 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național)

Obiectivul general al proiectului a vizat întărirea poziției pe piață a SC Country Wild SRL prin diversificarea activității firmei și introducerea printre activități a serviciilor de agrement iar obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele: un contract de finanțare semnat, 23 mijloace fixe și 1 activ necorporal (instrument de comercializare online pentru rezervări) intrate în dotarea firmei (achiziționate); 1 proiect de investiții finalizat și creșterea numărul mediu de salariați la 5 persoane.

Data începerii proiectului: 20.01.2017

Data finalizării proiectului: 30.09.2022

La finalul implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

În urma implementării proiectului în activitatea firmei a fost lansată o nouă activitate desfășurată în cadrul codului CAEN 9321 – Bâlciuri și parcuri de distracții . Prin implementarea proiectului a fost creat un parc de distracții mobil, care oferă populației atracții interesante, grupate pe mai multe tematici: istorie, realitate virtuală, diferite activități de simulare, activități de tipul sporturilor extreme, etc.

Întărirea resursei umane a firmei s-a realizat prin creşterea numărului mediu de salariaţi cu 3 persoane.

Impactul investiției la nivelul localității:

Cu ajutorul investiției a fost lansată o nouă activitate economică, se realizeză pe o piață care în prezent nu este deservită de acest tip de activități (servicii de agrement, cu activități de agrement tematice) și au fost create noi locuri de muncă sustenabile.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la sediul social al firmei Country Wild SRL din Municipiul Gheorgheni, str. Cartierul Bucin, Bloc 14, Sc.A, Ap 19, județul Harghita, cod postal 535500, România tel.: 0740 – 144318, persoană de contact: Ferencz Sándor.

Date de contact beneficiar: Ferencz Sándor – Administrator, tel.: 0740 – 144318, adresa de e-mail: office@tura.ro

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük